Uppgifter podcast Israel & Palestina – avlägsen fred?

image

1. Lyssna på podcasten ”Israel & Palestina – avlägsen fred?” och arbeta sedan ensam eller i grupp med följande frågeställningar:

Dagens situation

• På vilket sätt har separationen mellan israeler och palestinier ökat under senare år?
• Hur har den problematiska situationen i Mellanöstern i övrigt, inte minst i Syrien, påverkat konflikten mellan Israel och Palestina?
• Har Israels argument att det inte finns en fredspartner på den palestinska sidan påverkats av den förändrade situationen i regionen?

Det palestinska perspektivet

• Varför menar en del experter att palestinierna i själva verket lever ”under två ockupationer”?
• På vilket sätt har palestinska motståndsstrategier förändrats de senaste åren?
• Anders Persson talar om stora utmaningar för alla arabiska samhällen i Mellanöstern. Vilka utmaningar tänker han då i första hand på?

Det israeliska perspektivet

• I podcasten talas om ”en förskjutning” av opinionen i Israel på senare år. På vilket sätt visar det sig?
• Varför stödjer så pass många israeler separationsmuren (även kallad separationsbarriären)?

Den internationella dimensionen

• Hur beskrivs EU:s roll? Har EU:s policy mot Israel och Palestina förändrats?
• Många menar att den palestinska kampen gått från att vara utpräglat nationalistisk till att bli mer rättighetsbaserad. Vad innebär det?

Dialog och icke-våld

• Bassam Aramin, den palestinske fredsaktivisten, talar om behovet av att inkludera en försoningsprocess i fredsförhandlingarna. Varför är det så viktigt?
• Nina och Anders är dock tveksamma i podcasten till hur pass mycket inflytande försoning och dialog egentligen kan ha i dagsläget. Varför är de så skeptiska i det här avseendet?
• Varför tror du att somliga bedömare menar att konflikten behöver ”psykologi och inte diplomati”?

2. Diskutera gemensamt i klassen vad ni har kommit fram till.