PODCAST:
Israel & Palestina – avlägsen fred?

:
:

En informativ podcast som hjälper dig förstå konflikten bättre.

Finns det överhuvudtaget några ljusglimtar i den alltmer oresonliga konflikten i Israel-Palestina? Med hjälp av två forskare ger vi i det här avsnittet en bild av hur utvecklingen sett ut de senaste åren.

Medverkande: fil.dr Anders Persson, fil.dr Nina Gren, Bassam Aramin

(Undervisningsmaterial kopplat till podcasten finns under fliken ”För skolor”)