Om projektet

Det nya Mellanöstern drivs av Your Middle East Foundation – en svensk, politiskt oberoende ideell förening som arbetar internationellt med att sprida en mer nyanserad bild av Mellanöstern. Satsningen har möjliggjorts med ekonomiskt stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Syftet med projektet är att förmedla kunskap och information om denna mångfacetterade region till såväl allmänheten som Sveriges gymnasieelever. Vi vill bidra till ökad förståelse om de komplexa händelser som formar Mellanösterns konflikter, men också visa att det finns så mycket mer än de beskrivningar av våld och konflikt som sprids i våra medier och ofta leder till stereotyper och missuppfattningar.

Vi har bland annat träffat Lina Al Maeena, som genom sitt basketlag Jeddah United flyttar fram positionerna för kvinnor i det konservativa Saudiarabien, samt jordaniern Suleiman Bakhit som med hjälp av seriehjältar arbetar mot extremism. Vi har även pratat med den unga politikern Sayida Ounissi, som säger att politisk islam visst kan förenas med jämlikhet och demokrati. För att bara nämna några exempel.

Välkommen till Det nya Mellanöstern!

Kontakt:

info@nyamellanostern.se