Bilduppgift: Vardagen i stort och smått

Livet för israeler och palestinier kan ta sig väldigt olika uttryck.

1. Titta på de fem fotografierna här nedanför – ensam eller tillsammans med några kamrater. Fundera på följande:

  • Vad ser vi på bilden, vad föreställer den?
  • Hur uppfattar du personernas kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilken miljö befinner de sig i?
  • Finns det något i bilden som sticker ut eller förvånar?
  • Finns någon symbolik/dolt budskap bakom bilden?
  • Vad säger bilden om situationen i Mellanöstern?

2. Be din lärare att presentera bakgrunden till respektive bild. Jämför lärarens beskrivning med vad du själv eller din grupp kommit fram till. Diskutera!