Uppgifter till podcasten ”Kvinnornas Mellanöstern”

Women_at_a_cafeteria_in_Istanbul_Chris Schuepp

1. Lyssna på podcasten ”Kvinnornas Mellanöstern” och arbeta sedan ensam eller i grupp med följande frågeställningar:

Saudiarabien

 • I podcasten beskrivs hur Lina Almaeena använder idrotten för att flytta fram kvinnors position i Saudiarabien. Beskriv på vilket sätt.
 • Vilket problem ställdes Lina Almaeena inför och vad blev resultatet av hennes arbete med Jeddah United.
 • I Saudiarabien förekommer förmyndarskap. Ge exempel på vad det kan innebära i praktiken för kvinnor.
 • Ge exempel på hur kvinnor flyttar fram sina positioner inom olika områden i Saudiarabien.

Jämställdhet genom konsten

 • Enligt Shurooq Amin måste arbetet för ökad jämställdhet ske vid sidan av det politiska systemet. Förklara hur hon menar.
 • År 2012 stängde de kuwaitiska myndigheterna en utställning med Shurooq Amins tavlor. Varför? Förklara varför resultatet inte riktigt blev som myndigheterna hade tänkt sig.
 • Vad var det King of Hearts som skapade så mycket debatt? Hur ser Shurooq Amin på kritiken mot målningen?
 • Diskutera på vilket sätt konsten kan vara ett vapen för ökad jämställdhet.

Beirut

 • Hur beskrivs den libanesiska huvudstaden Beirut i podcasten?
 • Hur hänger religion och kvinnors rättigheter ihop enligt religionshistorikern Mattias Gardell?

Tunisien

 • Beskriv de två parallella världar som många kvinnor i Tunisien upplever enligt journalisten Fanny Härgestam.
 • Hur beskriver Sayida Ounissi från det islamistiska partiet Ennahda kvinnors situation i tunisisk politik?

Arbetsmarknaden

  • Vad sägs i podcasten om kvinnors situation på arbetsmarknaden i Mellanöstern?
  • Bilden är dock en annan om man tittar på entreprenörskap, speciellt inom IT-branschen. Hur kan det komma sig?

2. Diskutera gemensamt i klassen vad ni har kommit fram till.