Bilduppgift: Islamismens olika ansikten

1. Titta på de fem fotografierna här nedanför.

2. Jobba ensam eller dela upp er i grupper och fundera på följande:

  • Vad ser vi på bilden, vad föreställer den?
  • Hur uppfattar du personernas kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilken miljö befinner de sig i?
  • Kan du identifiera något i bilden som sticker ut eller förvånar?
  • Finns någon symbolik/dolt budskap bakom bilden?
  • Vad säger bilden om situationen i Mellanöstern?

3. Läraren kommer nu presentera bakgrunden till respektive bild. Är det något i det läraren säger som förvånar dig? Jämför lärarens beskrivning med vad du själv eller din grupp kommit fram till. Diskutera!140905-D-NI589-001