Med konsten som vapen

Shurooq Amin är konstnär och poet från Kuwait. Hennes konst har ofta uppfattats som provokativ och har även förbjudits på sina håll.

1. Titta på de tre målningarna nedan.

2. Beskriv vad det är vi ser på respektive målning.

3. Finns det något i målningarna som kan uppfattas som provokativt – i så fall varför och för vem?

4. Lyssna på de tre ljudfilerna (nedanför målningarna) där Shurooq Amin själv berättar om sin konst.

5. Diskutera hur din tolkning överensstämmer och/eller skiljer sig från Shurooq Amins beskrivning.

6. Diskutera även på ett allmänt plan hur konst och andra kulturella uttryck kan vara ett verktyg för att driva på politisk förändring.

”Family portrait”
FamilyPortrait

”Fashionista”
Fashionista

”The king of hearts”
TheKingofHearts

Ljudfilerna där Shurooq Amin själv berättar om målningarna:

”Family Portrait”


”Fashionista”

”King of hearts”