Video: Kvinnor tar över inom IT

Ingenstans i världen är kvinnliga entreprenörer så aktiva inom IT och digitala medier som i Mellanöstern.

1. Titta på videon (se nedanför) ”Why do women outnumber men in technology in the Gulf?”

2. Sammanfatta ensam eller i grupp innehållet i videon. Fundera speciellt på:
• Varför så många kvinnor väljer att starta eget i IT-branschen – är det ett tecken på ökad jämställdhet?
• Finns det något i videon som du känner igen från kvinnors situation i Sverige?

3. Diskutera gemensamt i klassen vad den nya teknologin betyder för jämställdheten i allmänhet och Mellanöstern i synnerhet?