Går konflikten att lösa?

Är det troligast med en framtida enstats- eller tvåstatslösning för att uppnå fred mellan palestinier och israeler?

1. Läs texten ”Tänkbara lösningar på Israel-Palestina-konflikten” (se nedan).

2. Tänk igenom och besvara följande frågor:
• Varför har det blivit allt svårare att tänka sig en framtida tvåstatslösning?
• Vilka fyra huvudproblem måste lösas för att en tvåstatslösning ska vara praktiskt möjlig?
• Hur skulle en enstatslösning kunna se ut?

3. Diskutera gemensamt i klassen vad som talar för respektive emot en varaktig fred.

”Tänkbara lösningar på Israel-Palestina-konflikten”

Under de senaste två decennierna har tvåstatslösningen utan tvekan varit det dominerande förslaget på en lösning av konflikten. Men efter flera rundor av våldsamheter på senare år har den tidigare så dominerande tvåstatslösningen nu börjat ifrågasättas alltmer. Tvåstatslösningen byggde inte bara på parternas vilja att kompromissa utan även på en stabil regional ordning där inga stater eller andra aktörer hotade varken Israel eller den framtida palestinska staten. Den tidigare regionala ordningen med förmodade stabila auktoritära regimer som kunde garantera säkerheten i regionen försvann med det kaos som den arabiska våren lämnade efter sig.

För att tvåstatslösningen ska bli verklighet krävs det att de fyra stora tvistefrågorna löses. Dessa är:

Gränser – vilka gränser ska den framtida palestinska staten ha? Det är möjligt att tänka sig ”land swaps” på runt 6% av Västbankens yta mot motsvarande mängd land från Israel.
Bosättningar – hur ska de runt 600.000 israeliska bosättarna hanteras? Vilka måste lämna och vilka kan stanna kvar?
Jerusalem – hur ska den heliga staden hanteras? Går det att dela den?
Flyktingar – hur ska frågan om de palestinska flyktingarna lösas? Hur många kan återvända till en framtida palestinsk stat?

muren

Även om en del, framförallt politiker i väst, fortfarande hävdar att tvåstatslösningen är ”the only game in town” har många andra, mer kritiska röster (akademiker, aktivister och journalister) börjat föra upp frågan om en enstatslösning på agendan. Det finns åtminstone två varianter av denna:

Det demokratiska Palestina – många palestinier vill se ett demokratiskt Palestina under parollen ”en person, en röst”, eftersom de tror att de kommer bli i majoritet i framtiden på grund av fler födda barn per kvinna.
Den israeliska enstatslösningen – den israeliska högern vill att Israel ska annektera hela eller stora delar av Västbanken och ge palestinierna där fulla demokratiska rättigheter. Denna typ av lösning är en form av irredentism, alltså att man löser territoriella problem genom att annektera omtvistade områden, något som Israel tidigare gjort med östra Jerusalem direkt efter kriget 1967 och med Golanhöjderna 1981.

Det är också möjligt att tänka sig olika lösningar inom ramen för federations- eller konfederationstanken, alltså där båda parter blir delar av en större stat eller union. Detta är dock komplicerat av flera skäl.

Experter utesluter inte heller framtida unilaterala tillbakadraganden av Israels militär, vilket skedde från Libanon 2000 och Gaza 2005. En sådan manöver från Västbanken är dock mer komplicerad på grund av militära, politiska, religiösa och ekonomiska skäl.

Avslutningsvis ska man inte underskatta de riktigt radikala krafternas vision för att få ett slut på konflikten. Både den Islamiska staten (och Hamas och Hizbollah i mindre utsträckning) samt de mest radikala israeliska bosättarna vill fördriva den andra sidan, helt eller delvis, från området.