Det iranska exemplet

iranrouhani4

1. Sök information som förklarar hur Iran styrs. Ta framförallt reda på följande:

  • Det iranska styrelseskicket jämfört med det svenska.
  • Iran är en teokrati – vad får det för konsekvenser?
  • Kopplingen folkvalt parlament/folkvald president och religiös diktatur.

2. Lyssna sedan på det här ljudklippet där Rasmus Elling talar om religiositet i Iran – och hur unga människor förhåller sig till religionen:


3. Diskutera vad som hindrar Iran från att bli en demokrati samt om det är möjligt att förena religion och demokrati i samma styrelseskick.