Artikel + video: Arabisk musik i Israel

Hur kan det komma sig att intresset för arabiska band ökar i Israel?

1. Läs texten ”Tre israeliska systrar och en arabisk musikrenässans”.

2. Titta därefter igenom videon med samma namn (finns också under artikeln ovan). Fundera sedan på följande frågor:

    • Hur kan gränsöverskridande musik bidra till att normer utmanas och olika grupper i samhället kommer närmare varandra?
    • När A-WA släppte Habib Galbi våren 2015 skrev de inget om att de var israeliska judar. Varför tror du de gjorde det valet?
    • Somliga bedömare har pekat på att A-WA:s framgångar och det ökade användandet av arabiska bland mizrahim är en paradoxal utveckling: för samtidigt blir det politiska landskapet i Israel enligt många mer kompromisslöst i sin behandling av palestinier och icke-judar. Diskutera hur detta kan vara möjligt och fundera över om det finns exempel i Sverige där minoritetsgrupper tar plats inom kulturen men fortsatt marginaliseras i övriga samhället.

4. Diskutera gemensamt i klassen.