Analys av kartor

Hur utbredda är egentligen de israeliska bosättningarna?

1. Titta noga på kartorna här nedan. Den första kartan är interaktiv och du kan själv välja att klicka i olika parametrar. De blå prickarna representerar israeliska bosättningar på palestinskt territorium.

2. Vad är det kartorna egentligen visar och är det något som förvånar?

3. Diskutera med hjälp av ytterligare information från läraren på vilket sätt det stora antalet bosättningar försvårar en framtida tvåstatslösning.