Stora planer för startup i Gaza

Det är aldrig enkelt att lansera en ny affärsidé ­– en startup – och förstås extra svårt om det råder krigstillstånd och en blockad. Men det har inte hindrat Saady Lozon, VD för ett IT-företag i Gaza.

Från ett litet kontor i stadsdelen Al-Rimal i Gaza driver Saady Lozon och hans partner Ahmed Abu Shaban sedan 2005 mjukvaruföretaget Unit One.

– När vi startade fanns inget entreprenörskap att tala om. Så vi hade inget stöd från statliga eller icke-statliga aktörer utan investerade själva allt vi hade i företaget. Fyra månader efter vi drog igång stals alla våra datorer. Det var första bakslaget, minns Saady Lozon, som har en examen i datavetenskap från Islamiska universitetet i Gaza.

Och det var bara början. Inte långt efter att verksamheten startat fick den palestinska islamistgruppen Hamas makten med följd att Israel beslutade att införa en blockad mot Gaza. Det begränsade den fria rörligheten till och från Gaza för både människor och varor.

– Från dag ett tvingades vi ta itu med många utmaningar på grund av blockaden, bland annat strömavbrott, brist på datorer och reservdelar och annan utrustning. Dessutom fann stora svårigheter att ta emot överföringar av pengar från utlandet, påpekar Saady Lozon och fortsätter:

– Men steg för steg lyckades vi övervinna alla dessa svårigheter. Till syvende och sist är tekniken gränslös. Och så länge vi har elektricitet, egna kraftgeneratorer och internetanslutning klarar vi alltid att få saker gjorda.

Under de senaste nio åren har Unit One vuxit och bedriver numera en framgångsrik verksamhet med fokus på att utveckla programvara och mobilappar samt service och outsourcing för kunder i USA, Europa och arabvärlden.

Samtidigt har Unit One fått anstränga sig extra för att bevisa sin förmåga att leverera med tanke på att de flesta företag och investerare, milt uttryckt, uppfattar Gaza som en riskfylld marknad.

– I början arbetade vi med små uppdrag. Men så småningom började folk prata om oss med följd att vi fick ett kontrakt med ett holländskt företag med inriktning på globala varumärken, förklarar Lozon. Vi hade 150 kvinnliga anställda som arbetade med det projektet. Men efter det senaste kriget på Gaza avslutades kontraktet och vi fick dra ner rejält på antalet anställda.

Alltjämt är bristen på kapital en av de stora svagheterna i den palestinska startup-ekonomin. Ändå ser Saady Lozon möjligheter bakom varje utmaning.

– Att få tillgång till kapital är en utmaning, men å andra sidan har vi en grupp av välutbildade, begåvade unga människor i Gaza, som bara letar efter en möjlighet att få utmärka sig. Jag kan lätt anlita en person varje dag om jag bara har råd, konstaterar han.

Saady Lozon är van vid att folk förvånas över hans optimism med tanke på att 80 procent av Gazas 1,8 miljoner invånare är beroende av internationellt bistånd. Men det är inget som hindrar honom att drömma stort.

– Gaza behöver handel, inte stöd. Faktum är att stödet förstör vår ekonomi och skadar vår verksamhet. Det är enbart handel som kan bygga vår framtid. Mitt mål under de kommande fem åren är att sjösätta Palestinas första datacenter som outsourcar sina tjänster. Det kommer att sysselsätta 1000 specialiserade dataingenjörer.

Enligt inhemsk statistik står outsourcing inom IT för mer än 10 procent av Palestinas BNP. Det betyder i sin tur att Unit One kan se fram emot en ljusare framtid.

Men inte bara det. Saady Lozon håller ögonen på ett av världens största teknikföretag. Efter att ha besökt Googles huvudkontor 2010 blev han särskilt intresserad av bolagets personalförmåner, som fokuserar på de anställdas välbefinnande. Han bestämde sig för att införa samma modell i Unit One.

– Jag tror att den talang och kompetens som finns här i Gaza är lika bra som den i Google, men det handlar i sista hand om möjligheter.

– Gaza är inte bara krig och vad du hör på nyheterna visar bara en del av sanningen. Vi har varken olja eller gas men vi har massor av unga människor med talang och ambition som bara väntar på möjligheten att få arbeta och utvecklas, avslutar Saady Lozon.