Kvinnliga IT-företagare visar vägen i Mellanöstern

Historiskt har Mellanöstern haft det lägsta kvinnliga arbetskraftsdeltagandet i världen. Men nu håller den bilden delvis på att ändras.

Ett lågt kvinnligt arbetskraftsdeltagande innebär att en viktig ekonomisk resurs lämnas outnyttjad. Det är ett betydande problem i många länder i Mellanöstern. I till exempel Marocko och Oman ligger kvinnors arbetskraftsdeltagande på 28 %, jämfört med 82 % för män. Och en studie från Internationella valutafonden, IMF, visar att Egypten skulle öka sin BNP med 34 % och Förenade Arabemiraten med 12 % om det manliga och kvinnliga arbetsdeltagandet var lika.

Enligt sociala och kulturella normer i regionen är en kvinnas huvudsakliga roll att ta hand om familjen. I arbetslivet blir avsaknaden av en mer jämställd familjepolitik tydlig, med följd att kvinnor får svårt att kombinera arbete och familjeliv. Men tekniska framsteg gör det möjligt att kringgå dessa sociala hinder. IT-bolag och e-handel lägger grunden för en närmast perfekt kompromiss, som gör det möjligt för kvinnor i Mellanöstern att utnyttja sina talanger i näringslivet.

Tack vare tillgången på lokala och globala marknadsplatser via sociala medier och Internet blir det allt fler kvinnor som driver IT-företag. Det blir också vanligare att teknikföretag på olika sätt försöker främja kvinnligt företagande. Google har till exempel ett program som innebär att man ger en miljon dollar till organisationer som arbetar för att öka kvinnors deltagande inom high tech. Ungefär vart fjärde företag som valdes ut inom programmet var från Mellanöstern.

Några fler exempel: Under MIT Enterprise Forum Arab Startup Competition för några år sedan fanns kvinnliga deltagare i 48 % av de 4 500 teamen, och när Microsoft nyligen sponsrade en tävling för teknikentreprenörer var två av tre team med enbart kvinnor från Mellanöstern.

Enligt företagaren Al Taji är den arabiska kvinnan inte förtryckt och hon har ambitioner.

– Det är inget fel med att vara hemma och ta hand om sina barn, men vi kan göra mer än så; vi kan ha fler bollar i luften samtidigt, säger hon.

En studie från International Finance Corporation (IFC) visar att en majoritet av affärskvinnorna i Jordanien är gifta, varav merparten har flera barn. En företagare från Saudiarabien, som deltog i studien, konstaterade att kvinnor i Saudi vill arbeta, men att deras familjer ofta motsätter sig detta. Att starta en Internet-baserad verksamhet hemifrån är därför den perfekta kompromissen.

Enligt IFC är endast 10 % av världens Internet-entreprenörer kvinnor. I Mellanöstern som helhet är motsvarande siffra 23 %, medan andelen i gulfstaterna uppgår till hela 35 %. En förklaring kan vara att man i länder som Qatar och Oman driver på flickors utbildning inom STEM-området (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Det finns också nätverk med starka kvinnliga förebilder, som genom sociala medier uppmuntrar andra kvinnor att satsa på en karriär inom IT-sektorn.

I Mellanöstern har Internet skapat ett spännande och enkelt sätt för kvinnor att utveckla företag inom de mest skiftande områden – allt från att koppla samman passagerare och förare via en mobilapp, till att sälja kläder online – utan att släppa sitt familjeansvar. Med teknikens hjälp kan de hantera sociala normer och familjens förväntningar samtidigt som samarbete och internationellt erfarenhetsutbyte stimuleras. Det förklarar varför kvinnor fått en så stark ställning i IT-branschen i just Mellanöstern.

Flera regeringar inser styrkan i detta och sjösätter nu program för kvinnor med fokus på teknik och Internet. Genom att tillhandahålla utbildning, mentorskap och andra kompetenshöjande program ska dagens skillnader på arbetsmarknaden elimineras och kvinnors ställning inom entreprenörskap stärkas. Bättre ledarskap och förmågan att övervinna sociala normer gör att kvinnors ekonomiska potential tas tillvara, varmed gapet gentemot männen när det gäller arbetskraftsdeltagande kan överbryggas.

Förhoppningen är att den typen av program ska förbättra både den lokala och globala ekonomin. Kvinnor i IT-företag banar på så sätt väg för den framtida ekonomiska tillväxten i Mellanöstern, liksom resten av världen.

Artikeln har tidigare publicerats på Baker Institute’s blogg.