Håll ett öga på muren: palestinska landskap

I boken ”Keep Your Eye on the Wall: Palestinian Landscapes” reflekterar sju prisbelönta konstnärer och fyra essäister över murens innebörd.

Den israeliska muren – eller separationsbarriär – slingrar sig vid sidan av och innanför gränsen mot Västbanken och skapar lager av friktion, såväl fysiskt som symboliskt. Så cementeras den struktur som kännetecknar förtrycket, kontrollen, övervakningen, markstölden och den fysiska dominansen som israelerna utövar på palestinierna. Muren har varit en källa till frustration och många konstnärer, författare och politiker har gett uttryck för sin motvilja och vrede mot den. Diskussionen, som började redan innan den första stenen kom på plats för mer än tio år sedan, har blivit global – det är inte bara palestinier och israeler som har reagerat utan konstnärer, dokumentärfilmare och författare från hela världen.

Vid det här laget har många böcker publicerats som analyserar muren visuellt, politiskt och symboliskt. Det gäller William Parrys ”Against the Wall: The art of Resistance in Palestine”, den politiska fabeln ”The Wall” av William Sutcliffe och ”A Wall in Palestine” av den franska journalisten Rene Backmann, för att nämna några. Muren har blivit som en allegori – dess långa, djupa grå betongelement är en vanlig syn i både filmer och konstverk, antingen som bakgrund för att symbolisera platsens betydelse eller som en konfliktkälla i berättelsen.

Muren har blivit vad vissa i brist på annat kallar en ”duk”. Graffiti, foton, text och väggmålningar pryder den, av vilka några har blivit erkända verk i sig. I boken ”Keep Your Eye on the Wall: Palestinian Landscapes” samlas flera av dessa uttryck i anslutning till att sju prisbelönta konstnärer och fyra essäister reflekterar över murens innebörd. Boken finns utgiven på franska och engelska och kommer förhoppningsvis även snart ut på arabiska.

– Landskapet är arvet från de som bebor det. Det representerar en nations själ, dess plats i världen och stolthet, skriver författaren Raja Shahadeh i inledningen.

ur muren storyn2

Det är ett uttalande som genomsyrar boken, hur förändringar i landskapet speglar förändrade attityder och mentaliteten hos de människor som bor där. Redigerad som en utställning av konstnärernas verk förmedlar urvalet av fotografier känslor av fångenskap, tidens gång, försöken att få kontroll och det avstånd exilen skapar.

I ett foto som tagits av Noel Jabbour syns ett citat från Abraham Lincoln – ”Vi är inte fiender, utan vänner” – skrivet på muren. Hennes bilder visar den vilda naturen, buskarna som ohämmat kring den militära strukturen och taggtrådens krusande metalliska skärpa, intrasslad som i ett töcken. Och i Raed Bawayahs dokumentära porträtt av unga män som riskerar livet för att komma över muren för att ta vilket jobb som helst framträder muren som en fälla, som om de unga männen inte har något annat val än att ta sig igenom för att kunna försörja sig.

Den tyske fotografen Kai Wiedenhofer skapar sina bilder med ett globalt perspektiv. Efter att ha bevittnat Berlinmurens fall 1989 blev han fascinerad av vad murar betyder för det mänskliga samspelet. Förutom att ha dokumenterat muren i Israel i bilder har han fotograferat åtta andra murar runt om i världen, bland annat i USA, Irak och på Cypern.

ur muren storyn3

Steve Sabella och Taysir Batnaji presenterar de mest konfliktfyllda idéerna i sina verk. Sabellas bilder, som består av utklippta och återfogade foton av detaljer från muren, visar dramatiken mellan detaljerna och helheten. De återkommande fragmenten av tegel, cement och taggtråd representerar en mental ockupation där apatin har börjat ge sig till känna och där det banala i det dagliga livet har tagit över.

Batnijis bilder, som också tar fasta på detaljer från muren, fokuserar på hur vi hemsöks av tidens gång. Här finns martyrer vars bilder faller sönder och är på väg att försvinna. Porträtten, som åter visar de dödas ansikten, har antingen tagits bort eller täckts över, vilket gör att de försvinner ännu en gång. Batnijis foton åskådliggör muren som en förmedlare av spöken som har kommit och försvunnit under motstånd.

Så har beskrivningen av denna friktion skapat ännu ett lager till diskussionen, som essäisten Malu Halasa konstaterar i sitt bidrag ”Oppressive Beauty: Against Aestheticising the Wall”. Skönhet kan vara både skrämmande och visionär och hon pekar på konflikten mellan att försköna muren och inspirationen som kommer från motståndet mot den. Även om verk som reflekterar över illdåd förmedlar vittnesmål, ifrågasätter kontrollen och föreställer sig hur man tar tillbaka den kontrollen finns det fortfarande frågetecken kring att muren förvandlas till konstverk på gallerier.

Än så länge är konstruktionen av muren ofullständig. Men när den är klar, påkear Shehadah i sin inledning, kommer uppskattningsvis en miljon olivträd att ha fångats i det förbjudna området mellan muren och vapenstilleståndslinjen från 1967.

Forskaren Christine Leuenberger konstaterar vidare i sin essä ”On Fences and Neighbors” att när allt är klart kommer muren att vara 709 kilometer, dubbelt så lång som gränsen mellan Israel och Västbanken.

Och våldet fortsätter och precis som tidigare kommer människor att reagera på det, få erfarenheter från det och förtryckas av det. ”Keep Your Eye on the Wall” är en dokumenterande, emotionell och intellektuell utforskning av denna komplexa och förebådande struktur . 

 


Artikeln har tidigare publicerats på www.yourmiddleeast.com